McKenzie Therapie houdt zich bezig met a-specifieke rugklachten. Voor 80% van de lage rugklachten is geen duidelijke oorzaak aan te geven. Men spreekt daarom ook wel van a-specifieke lage rugklachten. Men is naarstig op zoek naar de pathologisch – anatomische verklaring van één van de meest frequent voorkomende aandoeningen in onze westerse samenleving.  Zowel voor diagnose als therapie gebruikt McKenzie geen pathologisch-anatomisch model maar een ander classificatie model, gebaseerd op de symptomatologie van de patiënt. Een Mckenzie therapeut zoekt naar mechanische factoren die van invloed zijn op het klachtenpatroon van de patiënt en stelt daarna vast welke oefeningen en adviezen voor het dagelijks leven van de patiënt gegeven kunnen worden. Doel van deze benaderingswijze is om de patiënt onafhankelijk van therapie en therapeut te maken en de kans op herhaling van klachten aanzienlijk te verkleinen. De zelfwerkzaamheid van de patiënt staat hierbij centraal.

De McKenzie therapie is grotendeels “hands-off” voor de therapeut. Slechts indien de patiënt het niet meer alleen kan zal de therapeut gerichte therapeutische technieken gebruiken.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze praktijk.