Psychosomatische fysiotherapie richt zich vooral op stress gerelateerde klachten zoals bijvoorbeeld RSI, hyperventilatie maar ook hoofdpijnklachten. Veel voorkomende symptomen die optreden bij spanningsklachten zijn: prikkelbaarheid, vermoeidheid en gevoelens van gespannenheid. De klachten houden vaak verband met bepaalde levensomstandigheden die de patiënt uit evenwicht hebben gebracht, zoals:

  • Grote werkdruk
  • Conflicten (werk of privé)
  • Emotionele gebeurtenissen
  • Relationele problemen
  • Verlies van dierbaren
  • Ernstige ziekteprocessen

Bij psychosomatische fysiotherapie worden patiënten begeleid bij het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning. Dit kan gedaan worden met ademhalings-, ontspannings- en bewustmakingsoefeningen en begeleidende gesprekken. Om patiënten hun stressreacties beter te kunnen laten begrijpen en deze reacties (waar mogelijk) in gunstige zin te beïnvloeden, worden de leef- en werkomstandigheden nadrukkelijk bij de behandeling betrokken. Uitgangspunt is dat de patiënt weer leert luisteren naar zijn of haar eigen lichaam.

Wij werken samen met Agnes van de Hoogen, haptonome. Door deze intensieve samenwerking worden zowel de fysieke als mentale aspecten goed benaderd.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze praktijk.