Behandelingen voor fysiotherapie worden vergoed door uw zorgverzekeraar als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. In de polisvoorwaarden kunt u het aantal te vergoeden behandelingen terugvinden. Fysiotherapie MC Aalsterweg  heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars en stuurt in bijna alle gevallen de nota direct naar de zorgverzekeraar.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent, komen de behandelingen voor eigen rekening. U ontvangt van ons maandelijks een nota. Voor patiënten met een chronische aandoening en kinderen tot 18 jaar gelden andere voorwaarden: informatie kunt u bij ons of uw zorgverzekeraar opvragen.

Betalingsvoorwaarden

Wij hanteren een betalingstermijn van 28 dagen. Mocht na deze periode de nota niet voldaan zijn, dan ontvangt u van ons eenmalig een herinnering met het verzoek de openstaande nota binnen een week alsnog te voldoen. In het geval dat u na deze herinnering niet tot betaling overgaat, dragen wij de openstaande nota over aan een incassobureau .