Missie “Wat willen we bereiken?”

Wij zijn een eerstelijns praktijk voor fysiotherapie, gekenmerkt door het aanbieden van optimale patiëntenzorg in de zin van preventie, curatieve zorg en re-integratie. Wij bieden zorg aan in een persoonlijke sfeer. In onze praktijk staat de patiënt centraal. Samen met u kijken we naar de beste behandeling en begeleiding van uw klachtenbeeld, eventueel in samenwerking met collega therapeuten, uw huisarts of specialist. De praktijk biedt een omgeving waarin de patiënt zich prettig voelt en actief kan werken aan zijn herstel.

Visie “Hoe gaan we onze doelen bereiken?”

In een veranderende gezondheidszorg willen wij, binnen de eerstelijns fysiotherapie, maximale zorg bieden aan een brede patiëntengroep. Handhaving van de beroepsinhoudelijke kwaliteit, vakbekwaamheid en de ontwikkeling hiervan staan hierbij centraal. De praktijk wil een omgeving bieden waarin elke cliënt zich prettig voelt en actief zijn genezingsproces kan beïnvloeden.