Binnen Fysiotherapie MC Aalsterweg  zijn verschillende specialisaties vertegenwoordigd zodat voor iedere patient zo’n optimaal mogelijke behandeling kan plaatsvinden.

Door deelname aan diverse samenwerkingverbanden kan indien nodig ook expertise van buiten de praktijk ingezet worden.

Daarnaast zitten er vele andere diciplines binnen het gezondheidscentrum MCA :  Huisartsen , Psychologen , Dieetisten , Haptonome  en Kinderfysio-Kinderergo en Kinder(pre) logopedie. Daarnaast wordt er ook yoga en mindfullness gegeven.