Tijdens uw eerste afspraak zal uw behandelend fysiotherapeut proberen een zo volledig mogelijk beeld van uw klacht te krijgen. Dit zal plaatsvinden tijdens het intake gesprek. Vervolgens zal besproken worden wat uw hulpvraag is met betrekking tot het te behalen behandelresultaat. Aan het eind van dit gesprek zal er een onderzoek plaatsvinden om tot slot een behandelplan op te stellen. Als u hiermee akkoord gaat zal er een start worden gemaakt me het behandelplan.